Umělec svým dílem jako by "zazvonil" a ti z nás, kteří jsou ochotni "naslouchat" a kteří jsou citliví alespoň na tyto zprostředkované signály, si to zapamatují. V situacích podobných té, v níž "zaslechli" hlas umělcova zvonku, mohou reagovat jinak než ti, kteří nesly‘eli. Od této chvíle budou moci reagovat ... také na podněty, jejichž bezprostřední detekci nezvládají. Možná jde právě o toto. Možná je umění pro vznikání významů zároveň prostorem i mechanismem, nikoliv pouhým mechanismem kódování již existujících významů jinými prostředky, než byly kódovány původně. – Současně s významem vzniká tedy kód – základ jazyka. Jazyk je zase konzervou minulých zku‘eností, minulé zku‘enosti základem kultury a kultura prostředkem komunikování návrhů. Je akcelerátorem nesmírně urychlujícím vývoj na‘í civilizace ve srovnání s mechanismy, jež poskytuje genetický kód a přirozený výběr (Jozef Kelemen: Budoucí Altamira).

Prácheňské rezonance
2000 - 2010

A u vroucím zanícení
padám tvorstva před oltář,
příroda v němž svatá kryje
netušené mysterie
pro věstící pěvce tvář.

Adolf Heyduk; Lesní kvítí

Kybernétés Taxus bohemica
 Literární výraz v raných formách interaktivních umění internetových Chůdové kořeny MVČ

Projekt sponzoruje MiradiX s.r.o.
Server zahájil 1. dubna 2000

Administrátor, donátor: Miroslav Vejlupek

webeditor: Miroslav Vejlupek jr., DiS.

Hudební znělky Ing. Michal Vejlupek

WebArchiv - archiv českého internetu   Licence Creative Commons