Eli Urbanová ve fotografii·

Nyní se z fotografií paní Urbanové přesvědčíte: Královna krásy (nejen) mezi esperantistkami. Pozdější fotografie jako by chtěly symbolizovat souvztažnost času a života: Co pomíjivé jest, odchází, zůstává vykonané, jež trvá samo o sobě.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
 
< Obsah >