V Plzni se již podruhé předávala Cena Bohumila Polana, napsala Karla Erbová našim čtenářům


Středisko západočeských spisovatelů, primátor města Plzně a ZČE a. s. založili v roce 2001 Cenu Bohumila Polana, která má být každoročně udělována za významná díla v oboru poezie a prózy, spjatá se západočeským regionem buď osobou autora nebo tématicky.

Návrhy na udělení ceny mohou podávat autoři, autorská sdružení, nakladatelé i kulturní instituce. Do soutěže mohou být přihlášena díla, vydaná v předcházejícím roce v řádném nakladatelství. Knihy přihlášené do soutěže musí být zaslány ve třech exemplářích na adresu Střediska západočeských spisovatelů v Plzni do termínu, uvedeného při vyhlášení soutěže. Díla posuzuje odborná porota, složená ze zástupců českého centra PEN klubu, Obce spisovatelů a literárních kritiků. Tato porota rozhodne o udělení ceny.

Vyhlášení soutěže proběhlo v prvním i druhém ročníku ve sdělovacích prostředcích v polovině května.

Pro vyhlášení výsledků soutěže je stanoven 16. listopad – Den poezie. Cena, sponzorovaná Západočeskou energetikou a. s., je dotována částkou 30 000 Kč.

V roce 2001 byla Cena udělena poprvé. Porota shodně vysoce hodnotila především úroveň zaslaných básnických sbírek. Cena Bohumila Polana byla udělena Josefu Hrubému za sbírku Pálení básní. Čestné uznání obdržela Karla Erbová za sbírku Krajina s osamělým jezdcemMiloslava Ledvinová za novelu Kateřina.

Cenu předával generální ředitel ZČE a. s., primátor města Plzně a předseda Obce spisovatelů, a to v prostorách obřadní síně plzeňské radnice.

Druhý ročník – 2002 – byl ve znamení především prozaických prací. Porota tentokrát vybírala z knih Miloslava Kriegera: Plzeňský poutník, Bohumila Jiráska: Plzeňské fejetony, Marie Korandové: Plzeňské předjaří, Ivo Fencla: Smí zůstat, Kynžvart, Kristýny Duškové: Nahá Gogotka a ze dvou knih poezie Aleny Vávrové: Modrý pierot a Rodinné balení.

Cenu Bohumila Polana obdržela Marie Korandová za historickou fresku, připomínající plzeňské buditele: Plzeňské předjaří. Zvláštní uznání obdržel Miloslav Krieger za knihu Plzeňský poutník.

Slavnostní akt se konal v pátek 15. listopadu 2002 opět na plzeňské radnici. Jako v předchozím ročníku obdrželi vyznamenaní z rukou primátora města Plzně ing. Šnebergra, místopředsedy správní rady ZČE a. s. ing. M. Kovaříka a předsedy poroty dr. A. Jelínka (donedávna předsedy Obce spisovatelů) peněžitou odměnu a grafický list s plzeňským motivem.

Podnětem k založení Ceny Bohumila Polana byla snaha připomenout osobnost Bohumila Polana, básníka, literárního a divadelního kritika, od jehož narození uplynulo v listopadu 2002 115 let. Polan patřil k pozoruhodným osobnostem nejen Plzně a západočeského kraje, ale české literatury vůbec.

Mimo několika básnických sbírek napsal i studii Krásné písemnictví, v níž se zamýšlí nad literárními dějinami Plzně od 15. století. Vydal i řadu monografií o významných osobnostech české kultury.


 
< Obsah >