Miroslav Vejlupek

Portrét prezidenta


Univerzitní profesor dr. Miroslav Klivar, CSc. je z osobností mimořádně šťastného skloubení neservilního tvůrčího hledačství, nekonvenčních teoretických náhledů a průkopnických počinů organizačních. Přesto – anebo spíš právě proto – je košický rodák (*14. ledna 1932) z příkladů nejtradičnějšího rysu v dějepravě české (československé) kulturní historie: dlouhá, dlouhá léta totiž znám a doceněn víc ve světě než v rodné zemi. V případě Klivara je zmíněný patologický defekt naší kultury výraznější o to víc – Klivar totiž nejen že byl z prvních, ale dokonce z prvních, kdo v zemi (Československé socialistické republice, později co federace proklamované) bez technologií světových parametrů rozpoznal a ve vlastní tvorbě zachytil nový, už vpravdě existenciální fenomén světové kultury. Díky jemu (dále zásluhou Josefa Volvoviče, Josefa Sýkory, Zdeňky Čechové a několika dalších progresivních tvůrců a organizátorů) se české a slovenské počítačové umění zrodilo jen s nepatrným zpožděním za světem: Tak první volné kresby s uplatněním počítače realizuje Klivar už v roce 1965, když premiérovou soutěž na počítačové grafické práce vypsal časopis Computers and Automation dva roky předtím.

Miroslav Klivar poprvé samostatně vystavoval – za hranicemi vlasti, v Paříži (1960). Po kolektivních výstavách na Kampě (Nová grafika, 1965) a ve Filmovém klubu (Počítač a umění, 1968) se uměnímilovná veřejnost učila Klivarovu jménu už za mořem: v Calgary (1973) a v Tokiu (1976). Klivarovo místo v kontextu světového počítačového umění stvrdili svým publicistickým zájmem Lucien Mandosse, Roger d'Hondt, John Newton, John Lansdown a jiní.

Miroslav Klivar je členem Mezinárodní organizace uměleckých kritiků AICA se sídlem v Paříži, člen Evropské unie umění či Americké estetické společnosti. Je dlouholetým pedagogem domácích, zejména uměleckých škol, ale také bruselské World Distributed Univerzity. Vyspěl v osobnost přirozené autority, hodnou poct a schopnou reprezentovat: je prezidentem Masarykovy akademie umění v Praze, prezidentem Česko-německé kulturní aliance a prezidentem Evropského kruhu Franz Kafka.

Z pohledu pořadatele internetového literárně-výtvarného útvaru Litterate se Klivarovou účastí na stránce http://v-art.envision.cz symbolicky dotvrzuje globální vstup kybernetiky do veškerého uměleckého výrazu, literárního bez výjimky, a adaptabilita lidského tvůrčího v kybernetizované skutečnosti.


 
< Obsah >