Od věrozvěstů k písemnictví v jazyce esperanto·
Popáté a naposledy seriál
Chůdové kořeny uvádějí Čestmíra Vidmana
Čestmír Vidman vzpomíná ... tentokráte Tomáše Pumpra
·
Medailon světoobčana Františka Vladimíra Lorence,
v druhé vlasti Brazílii nazývaného Francisko Valdomiro Lorenz
(24. 12. 1872 - 24. 5. 1957),
napsal Miroslav Malovec
·
Seriál Čestmíra Vidmana se uzavřel,
otevřete si nový, tentokrát Nerudovy
Písně kosmické v překladu Jaroslava Mráze
·