Esperantisté. Ve velké Evropě s předstihem


·
 


·
 
Evropané!
  1. Vzdor všemu, věřte v Evropskou unii.
  2. Ve volbách hlasujte jen pro tu stranu, která bojuje za vytvoření jednotného evropského hospodářského území.
  3. Propagujte vytvoření Společného parlamentu z evropských národních parlamentů.
  4. Požadujte vytvoření společné Evropské armády a zavedení jednotné Evropské měny.
  5. Požadujte autonomii pro státy, území a města ve Spojených státech evropských.
  6. Učte se "evropsky".
  7. Respektujte také národnost druhých.
  8. Bojujte za odbyrokratizování (odstátnění a odmonopolizování) hospodářství.
  9. Bojujte za zákony a instituce, které umožňují svobodný společenský růst, tedy přirozenou třídní změnu.
  10. Kdo bojuje za evropské sjednocení, ten urychluje světový mír.
Text z dopisnice vydané německým, v Rumunsku žijícím esperantistou Josefem Zaunerem; 1934.

·
 
"Pravdou zůstává výrok Jana Wericha, že snadno se namluví něco lidem, kteří mají svůj svět od Šumavy k Tatrám, než těm, kteří mají přátele po celém světě a tím přehled o životě v různých zemích,"
připomíná tentokrát Jiří Pištora,
zakladatel esperantské expozice v českotřebovském muzeu

·
 
Knihovna esperantské literatury
v depozitáři Městského muzea v České Třebové

(z archivu Jiřího Pištory)

·
 
Jaroslav Mráz
přeložil a nabízí klenot:
Písně kosmické (3-5)

·
 
Jaroslav Hašek:
La homkomercisto de Amsterdamo
Tradukis Jiří Patera

·
 
Eli Urbanová:
Frigida edzino

·