Miroslav Zůna

Miroslav Zůna se narodil 14. prosince 1926 v Berouně. V letech 1945 – 1951 studoval anglistiku a dějiny umění na FF UK. Vojenskou službu absolvoval u PTP a „černých baronů“ (1954 – 1956). Po praxi učitele v pohraničí nakladatelským redaktorem. V roce 1959 zaměstnán ve Filozofickém ústavu ČSAV, kde pracoval do roku 1971. Později v invalidním důchodu. Je členem několika mezinárodních společností pro vědu a výzkum.

Miroslav Zůna se věnuje nejen vlastní tvorbě literární a výtvarné, ale i práci překladatelské (Francis Bacon, Erich Fromm, Franz Kafka, Walter Jens, Paul Robeson). Spolupracoval s prof. Janem Patočkou, zejména na Hegelově Fenomenologii ducha.

Miroslav Zůna napsal sbírky aforismů Člověk v zrcadleČerné myšlenky a básnické sbírky Zdůvodnit krásu, Křehké věci, MiniaturyKruhy na vodě. Je autorem monografie Francis Bacon. Zastoupen ve sborníku českého aforismu Jazyk nebolí od dobrého slova.

Zůnově tvorbě výtvarné se obdivovali v šedesátých letech v Západním Berlíně, Heidelbergu (znovu 1986) a v Lille. V roce 1996 umělec vystavoval na Pražském hradě v Lobkovickém paláci.

archiv V-ART


Tvorba

Umělci historické oblasti prácheňské a jejich hosté na planetární digitální scéně