Curriculum vitae

Miroslav Vejlupek (Čerchovský) se narodil 29. ledna 1952 v Domažlicích. Středoškolského vzdělání se mu dostalo na Odborném učilišti Českého svazu spotřebních družstev v Praze-Klánovicích (1967 - 1972) a na Střední knihovnické škole v Praze, konzultačním středisku v Plzni (1975 - 1977). Po čtyřletém profesionálním působení v kulturní a osvětové sféře abdikoval na funkci ředitele kulturního a osvětového zařízení v Horšovském Týně a prošel řadou především dělnických zaměstnání. Vyhnul se mechanismům komerce a zasazoval se o nekomerční pojetí umění, přičemž své literární, publicistické, literárně-organizátorské a editorské aktivity směroval na Chodsko a do prácheňského regionu.

Vejlupkovy tvůrčí začátky se datují do roku 1973, kdy publikoval v plzeňské Pravdě povídku Pavlův slavnostní den. Od té doby četli jeho články, glosy, črty, fejetony, eseje a povídky čtenáři Nového Domažlicka, Pravdy, Zemědělských novin, Družstevních novin a periodik Z Chodského hradu a Literární fórum, později čtvrtletníků H_aluze, Dokořán a Spektrum. Příležitostně publikoval také v měsíčníku Host, Zwrot a v elektronických Libereckých listech (www.libereckelisty.cz), v obtýdeníku Tvar, týdenících Literární noviny, Obrys-Kmen, Literatura+Umění+Kultura a Písecké postřehy a v denících Mladá fronta DNES, Písecké listy, Jihočeské listy, Písecký deník, Plzeňský deník, Českobudějovický deník, Domažlický deník, Neviditelný pes (www.neviditelnypes.cz), Pozitivní noviny (www.pozitivni-noviny.cz) a Britské listy (www.blisty.cz), dále v almanachu on-line Wagon (www.almanachwagon.cz), dvouměsíčníku Téma (www.gasbag.wz.cz/téma) a Texty (www.casopis-texty.cz), časopisu Divoké víno (www.divokevino.cz), v literárně-publicistickém blogu Subjektivník (www.subjektivnik.blogspot.com) a na portálech Lupa, Čítárny (www.citarny.cz) a Literární Západ (www.literarnizapad.cz).

V rodném regionu Domažlicko redigoval koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let závodní časopisy Jednotného zemědělského družstva Meclov a Výrobního družstva Nábytkář Domažlice. V letech 2002 – 2004 a 2007 – 2010 byl redaktorem internetové literární revue Chůdové kořeny. V letech 2004 – 2010 editoval internetový „projekt nezapomenuté literatury“ Taxus Bohemica, v jehož Edici hostů uspořádal a k vydání připravil řadu elektronických literárních sborníků. Ve stejné době byl administrátorem a editorem e-projektu Kybernétés aneb Cesty regionalismu třetího tisíciletí, kam uvedl řadu osobitých spisovatelů a výtvarníků. V letech 2006 – 2007 působil Vejlupek jako editor literární části internetového projektu Subjektivník.

Miroslav Vejlupek byl ze zakládajících členů a v letech 2001 – 2003 jednatelem uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku. V letech 2000 – 2004 editoval jeho internetový literárně-výtvarný projekt Litterate 28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů.