Karel Fron se narodil 10. prosince 1921 v Českých Budějovicích. V rodném městě se vyučil knihkupcem a poté krátce studoval na Pedagogickém institutu v Karlových Varech. V Karlových Varech žije od roku 1954 natrvalo.
   Do literatury Fron vstoupil v roce 1940 básnickou sbírkou Můj jih, z níž báseň Vltavo byla za druhé světové války umístěna na stálé výstavě jihočeského písemnictví ve Zlaté Koruně jako úvodní panel v oddělení literatury. V padesátých a šedesátých letech se významně podílel na vzniku sborníků zejména karlovarských autorů Mladé vyznání (1956), Cestou k poznání (1959), Živé prameny (1962) a Sborníku A-klubu (1963). Sám v nich publikoval. Západočeské nakladatelství v Plzni vydalo v roce 1966 Fronovu sbírku básní Návraty; o dva roky později Fron sám vydal vlastním nákladem sbírku Přetěžká křídla slov.
   V sedmdesátých a osmdesátých letech vydává Fron opět vlastním nákladem řadu bibliofilií: Deset básní (1974) s ilustracemi Zdeňka Jandy, Album pěti básní (1981) ke svým šedesátinám, Italský zápisník (1981) s ilustracemi Karla Frona ml., Ještě trochu slunce (1985) s ilustracemi Josefa Lieslera, Karlovarská intermezza (1987) s výtvarným doprovodem Petra Strnada, Ze skicáře (1988) a Řecká zastavení (1989) ilustrovaná opět Petrem Strnadem. Rovněž sbírka básní Pařížský kaleidoskop (1983), ilustrovaná Vladimírem Komárkem, vyšla nákladem autora.
   Po změně společenského klimatu se Fron připomenul též jako prozaik. V roce 1991 sice přichází ještě s básnickými sbírkami ZrcadleníVerše, ale hned následujícího roku s Františkolázeňskou romancí (1992) a k této próze přidal vzpomínkovou črtu Městečko na konci války (1997, 2. vydání 1998). Krom toho přispěl Fron do sborníků Melodie (1991), Milostné mosty (1992), Krajina v nás (1993), Mezi Radbuzou a Řeznou (1993) a Volná sebrání aneb Solná jezera (1993), vydaných Střediskem západočeských spisovatelů v Plzni.
   Ve Fronově tvorbě devadesátých let mají význam i návrhy knižních obálek a uměleckých knižních vazeb a tvorba koláží. Ty Karel Fron vystavoval v Karlových Varech, Praze, Františkových Lázních a Mnichově. Jeho práce jsou zastoupeny v Galerii umění v Karlových Varech, v německém Ahrenshoopu a Hofgeismaru a ve sbírkách soukromých sběratelů v České republice, v Německu, Švýcarsku a ve Spojených státech amerických.
   V roce 1959 obdržel umělec Cenu lázeňského města Karlovy Vary za poezii a v dalších letech ještě několik literárních cen.
   Karel Fron je členem Obce spisovatelů i českého centra PEN klubu, členem karlovarské pobočky Unie výtvarných umělců a čestným členem Spolku českých bibliofilů. Je z prvních českých výtvarníků a spisovatelů prezentujících svoji tvorbu i v kyberprostředí.

(r)