Theofil Halama se narodil v době končící světové hospodářské krize – 8. srpna 1932 – v Mistřovicích u Českého Těšína. V letech universální krize práva na názor byl násilně uzavřen fryštácký Selesiánský ústav a student Halama internován v pracovním táboře. V době první otevřené krize totalitního politického systému emigroval Halama do Itálie (1970), odkud po roce přesídlil do zámoří. Zde žije dodnes: v kalifornském Monterey, v kraji Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka.
Erudicí pedagog, filolog a teolog (Halama studoval bohemistiku a germanistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně a studium teologie započal ve vlasti, obnovil v Římě a dokončil v USA) publikuje mystickou poezii psanou anglicky a česky. Halamova bibliografie se začíná bibliofilsky vydanými sbírkami Vánek – nejmladší bratr moře (dvojjazyčná a cyklostylovaná) a Po boku slunce, předcházel je však ineditní sborník Koruna (1973 – 1974). Také básnická trilogie Znamení na slunci, Kvantové proudyZemě v úplňku (nakladatelství Vodnář, Praha, 1998) vyšla v zrcadlovém vydání česko-anglickém. Polistopadový návrat Halamovy poezie do Čech dovršily sbírky Poslední slova želvyNeúprosný rok (obě nakladatelství SURSUM, Brno, 2000). V době příprav druhého svazku vícedílného sborníku Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate připravovalo nakladatelství CROSS CULTURAL COMMUNICATIONS se sídlem v New Yorku k vydání čtyři anglicky psané básnické sbírky Theofila Halamy: Vesmírné mapy lásky, O tělech vod aneb Medúzy v úplňku, Madona a barokní andílekNová planeta Země.
Za mnohaletou básnickou, prozaickou a publikační činnost v angličtině bylo Theofilu Halamovi nabídnuto členství v americkém PEN klubu.

MV