František Listopad se narodil 26. února 1921 v Praze; od roku 1947 pobýval ve Francii, kde po únoru 1948 zůstal; od roku 1959 trvale v Portugalsku. Je členem Svazu portugalských spisovatelů a přestavitelem četných tamních kulturních funkcí, jakož i nositelem vyznamenání. Jeho česká bibliografie obsahuje tituly: Sláva uřknutí (poezie, 1945), Vzduch (poezie, 1946), Malé lásky (prózy, 1946), Jarmark (poezie, 1947), Boj o Venezueli (povídky, 1947), Svoboda a jiné ovoce (poezie, 1956), Umazané povídky (prózy, 1956), Tristan čili zrada vzdělance (esej, 1957), Byty a prostory (esej, 1958), Černý bílý nevím (poezie, 1973), Nástroje paměti (poezie, 1982), Soukromé sklenářství v Brně (poezie, 1991), Final Rondi (poezie, 1992), Daleko blízko (antologie, 1993), Oprava houslí a kytar (poezie, 1995), Zlý pes bez zahrady (povídky, 1996), První věty (antologie, 1996), Tristan z města do města (eseje, 1997), Krleš (poezie, 1998).

R