Karel Pexidr se narodil 4. listopadu 1929 v Praze, ale domovem je v Plzni. Zde získal klasické vzdělání gymnazisty. Poté se věnoval studiu práv na pražské Univerzitě Karlově (1948 - 1955), jež nedobrovolně přerušil v letech 1951 - 1954: byl povolán do vojenské služby u PTP.
   Karel Pexidr se nadšeně věnoval studiu hudby, především kompozici a hře na klavír. Dráhu právníka tak celoživotně provází vážná hudba a s ní i aktivity v uměleckých organizacích vážnou hudbu podporujících. Kulturní veřejnost a odborné kruhy v Praze, Plzni, Brně a Ostravě znají Pexidra jako hudebního skladatele.
   Nadání pro literární tvorbu naznačil Karel Pexidr v roce 1969, kdy Host do domu zveřejnil dvě jeho básně.
   Možnost seznámit se komplexněji s Pexidrovou literární tvorbou má čtenářská obec teprve od devadesátých let. Autor samostatně vydal tituly Vícov (1996), Hříčka poezie (1997), Blázniviny (1997), Bajky (1998) a Kalifornie (1999). Jako externí vysokoškolský učitel v oboru filozofie a hudby vydal Pexidr Úvod do studia etiky a spis Relativistická filosofie. Obě práce vyšly v plzeňském Vydavatelství Západočeské univerzity v roce 1996. Následující publikační počiny z konce století přivedly Karla Pexidra do řad členů Obce spisovatelů.

(r)