Prácheňské rezonance 2004

Čtenáři, jenž jsi vstoupil…


Čtenáři, jenž jsi vstoupil a hledáš pompu a vavřín, cíle nedojdeš, vždyť hledačství přerostlo zde v píli, jež nezadá si s pokorou.

Nevědomí Edicí hostů ptáme se – a třebas by to jen podvědomě bylo –, co že je vesmír a co život, a protože našim pokolením není dáno těžit z definitivního, mnohomocného znaku užíváme, abychom vypověděli o sobě, že jsme… a že chceme… a že musíme…

Vypověděli i vesmíru, i životu. Neklid a tvárnost obou nazvali jsme evolucí, v řečišti jejímž se i my nacházíme, směr toku hádáme, vědomí elastičnost stvrzujeme.


Zpět na vstupní stránku Edice hostů