Prácheňské rezonance 2004

Rudolf Mihola

Pražská epopej

Vydal Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek se sídlem v Myslívě jako dvacátý osmý titul Edice hostů ISSN 1802-7091. První vydání. Na Internet uvedeno 1. února 2006.

© Rudolf Mihola

V-Art - Vision Of the 21st Century

Pražská epopej
… stopy v dláždění – 77 zastavení

Prolog

… viděno očima
naše životy počínají na horizontu
hladiny moře

je to velmi nepřesné tvrzení
je to jenom jistý nezaručený záchytný bod

ale představují člověka návštěvníka
jistých čtverečních kilometrů
j. h.
v přibližných konturách

(1)
Náměstí Míru

už dohořelo nebe
zas odpouštíme letním snům
země pod nohama zebe
hořkou chuť vyčítáme ořechům

(2)
Křížová

bez křídel bez ploutví
na samém začátku

jenom ten zázrak

inu budiž
ale – jsme zachráněni?

(3)
Nový svět

navzdory
láska není malomocná

vrátím se jednou
s lodí s nejněžnějším jménem

(4)
Nová

nevěřil jsem na oslnění
z vějičky nejzlatějších vlasů
a vykřičených skalpů

moje víra jediná láska
vina z druhé strany

za naději za slušnost za víru

(5)
Lucerna

tříšť tenkého skla
a trubky vysoko a housle vřískavé
zabili skopce snad i koně zabili

tanečnice v sukních svátečních

a vítr podzimní
a kdosi pak pravil potopa

plul jsem po hladině řeky snad vína
a ryby tu pluly přeříkávajíc tuto báseň
zatímco začíná slavnost

v parketu ve hvězdách naše letokruhy

sentimentální úšklebek

(6)
Anděl

přichází Gogolův revizor
zadržme

muzeum voskových figur

a hrajme tvrději
hrajme dál

nevyrušujme

(7)
Ulice Politických vězňů

žijeme s pravdami které utahují smyčku
ale ještě se nechci nechat mýlit

co nám včera dalo křídla
dnes duši zabíjí
ale ještě se nechci nechat mýlit

(8)
Železniční most

zde dodatečný nápis na pamětní desku

v roce třicet jedna
podlétnut dvouplošníkem Avia

vedení branných sil
plné hořké závisti
zbavilo pilota hodnosti

hrdinský čin žádná bázeň
vše utajeno pro nekázeň

(9)
Hvězda

krajinou běží kůň
jiskry a oheň
ale ráno už nalézám skořepinky ledu

moje krajina kolem srdce
vznětlivá s letní láskou
tiše hořela právě včera
s první vločkou sněhu v zimním kabátě

(10)
Šárka

maličkou ji tu vezli kočárem
zabalenou v houních
kůň se vzepjal a pak už ho nikdo neudržel

padali prý dlouho do hluboké propasti
ale všichni zůstali živí

toho koně utratili
a jenom ona už nikdy nepromluvila
napadal jenom sníh a vítr zavál stopy

(11)
Třešňová

sladká chuť ztrát

na slunečné stráni srdce místo kamene

třešňový sad
chuť po včelím medu
v kamení červené perly

(12)
Žižkov

z Kalvárie sestupuje do města dívka

má sluneční hřívu a led pod nohama taje
a mráz jenom krásné květy maluje

takový tyjátr
inu dobrá maškaráda

zas hořké představení o lásce

(13)
Janáčkovo nábřeží

ocelové město
na litinovém zábradlí u řeky
poraněný racek

teskné štěstí veliká touha

nebo sám velvyslanec Čechov
lékař našich duší
sem přibyl psát svůj nový kus
o štěstí

(14)
Vinohrady

moje krevní skupina
dech neslavných dómů
ohrady se zbytky plakátů

nevědomý puls vzpomínání
na zaručené cesty do velkých světů
Vítězných oblouků

takové království vezdejší

(15)
Kampa

takové ořechy jsou zralé
a vysoká zvěř a lovci bez slitování

rána jsou hadí tváří v tvář
slunce na půl žerdi
tiše k zemi padá

s večerem jej přinesou
na tyči a jako smrtku

voda ji přeplaví a vrátí moři

jako přístav po cestách z moří
a jako stopy v písku

ale neodplul jsem

ale nelitujeme ani tažných ptáků
kteří zraněni nedolétají

(16)
Újezd

posílám odtud pozdravy
západy slunce jsou krvavé
ale vítr večerní je balzám

vůně levandule zdarma
víno za groš
láska černá a kočičí

v chřtánu města tráva tu chřadne
a kulisu křupou v zubech
krysařovi bludní hráči

(17)
Zámecké schody

cesta vzhůru na vysoké věže
k nebi až

vzpomínám
byla jsi sivá holubička

ale tu holubičku zapírám
jsi víc sivá než holubička

(18)
Malostranská kavárna

za skly kavárny padá déšť
taje zima

přichází dáma v černém
a přináší letošní květiny

se slovy
také vy nejste moje letošní láska

(19)
Parnas

připravován
připraven na hořké
plus berná mince bolestiplných tajenek

nulový stav na Celsiově stupnici

podivuhodný úděl člověka
v lidském prostoru
není v dosažení vrcholů
ale v cestách k nim

záviděníhodný nekonečný život

tu jedinou lež beru za svatou
a kolébku v tom domě
jako oltář
pro nekonečně krásné bytí

(20)
Národní divadlo

cesty do ráje odteď až do konce
nebo alespoň na dvě hodiny

ty to víš

ano s básníkem lze tančit
na špičce jehly

ale co radost?

(21)
Královská cesta

moje jiskřička
má velké modré oči

královna v plenkách
královna se sluneční hřívou

(22)
UMPRUM

to je ano to může být
abstraktní kresba

dejme tomu

nicméně s požadavkem umění kreslit
jako cenzurou

budiž
proč by to nemohl být suvenýr
pro vděčného turistu z Atlantidy

(23)
Karlovo náměstí

král tu nespí na svém náměstí

také právě zde jsem se nikdy nedočkal
ani lásky

ostatně dvě kamenné dámy
tu žárlivě střeží svoje staré štěstí

(24)

vracím se domů v roli dona Quijota
na scestí

uvláčený milovanými
s rozvichřenými gesty
zhřešení proti prvnímu zákonu
že umění žít je umění domluvit se

vyhlášená válka stárnoucích

alergie s níž ztroskotá
i vyučený kandidát života

(25)
Koněvova

není mi líp s rybou mlčení

ale jakápak hra na masky

jsem hořký

z toho co zbývá pro naději
je kámen

mluvím o lásce z ulice
jíž vítězný generál projel už dříve

na hrudi pod srdcem bolavá rána
z ní tryská tvoje krev

lásko

v tvé ráně moje krůpěj krve

(27)
Rudolfinum

už není slyšet dusot koní
kříže podťaté rzí se chvějí

klid

také houslistu zabili
hobojistu i jazzmana od piána

slunce
tak mírné a utišující
smylo prach z bitev

smutek na vysoké struně

už musíš odjet
stěhováci odrazili od břehů už včera

ještě poslední krok
ještě poslední rychlý čas

naskakuji na ojíněné schůdky
posledního vagónu
padám

snad jenom neumřu

jenom soudit tu lásku nepřestanu nikdy

(28)
Ruzyně

mluvím tiše
myslím na dálky
ale vavříny neberu násilím

můj létající stroj není favoritem

snad jenom svůj slunečník
ponechávám na letištní ploše

protože slunce nemůže mít půst

(29)
Karlínská opereta

varhaníka zase ostřihají
poručík vyloudí slzy
dámy v nedbalkách
budou vytesány

trochu tesknoty
než muzikanti v podpalubí
dočtou denní tisk

pokud možno přídavek
kuplet o stříbrném vojáčkovi
takový návod na štěstí

a jiné kusy

(30)
Stromovka

stromořadí rób
žádná letošní nechybí
tatíček Dior by se kabonil
matička Chanel by plakala

hvězdy obuté do císařových nových šatů
vycházejí z mraků

velké zklamání

naučme se to konečně chápat
ve svěrací kazajce takového folklóru

(31)
V Zátiší

tragikomedie jsem vždy žil
nikoliv vyůjčované z muzea literatury

v nouzácích na konečných
na kočovných cestách

pár jizev netrýzní zvláště komu utajeny

ale zbývá jenom málo
po těch které svoje růže pohodily k nohám?

(32)
Těšnov

jsem už dlouho na cestách
v ústech slaná chuť
a do krve rozpraskané rty

víra starodávná sedí v dlaních

ptáš se po štěstí

právě tolik kolik nemáš

(33)
Úzká

cikánský vůz dýka v zádech

jenom dříve či později
není pomoci

nelituješ ani smrti?

(34)
Na Konečné

láska podťatá dlužními úpisy
není k životu

lituji
nemáš co bys dala
lituji
ani já nemám na rozdávání

horký dech proměněn v drobné
drobný vítr a tichý žal

všechno se nevrací

láska jako terč
už není láska
ač ji zaříkáváme

(35)
Na Marně

pár černých větví a suché dřevo

je moje bolest
snad jenom proto
aby tvoje byla menší?

(36)
Na Radosti

nemohu bez tebe nemohu s tebou

(37)
Na Staré cestě

v inzertní kanceláři jsem se rozdal
stýská se mi

anebo ne tak zbaběle?

květiny jsem tu nenašel
podzimní vysoká tráva jenom

v souhvězdí čtu
krása je krev a pot

moje svědectví
příliš mnoho krásy

(38)
Holešovice

v přímořské krčmě od města dál
bez smutku z nekonečných smrtí ryb
přišel jsem a hrál
na karty a na lásky a slova
neboť dojdeme-li k břehům
tak podobným modlitbě
o vodě která mi tě vzala
moře je zelené
a čpí po potopě
a po slané legendě
takže nebýt mých rozpraskaných rtů
a malé zlaté ryby
řekl bych rybářům
až do svítání nechte lodě stát

(39)
Na Pěšině

v písku staví děti veliké stavby
naléhavě a s talentem

navzdory vlnám

velice podobné lidskému konání?

(40)
Staroměstská tržnice

kolikrát jste to přežila
ptal jsem se prvé soukenice
která tu prodávala šatovku
modrou rudou a bílou

roztrhla tenkrát svůj šat na hrudi
černý korzet
ale podala mi plátno
nikoliv bez krve

(41)
Solidarity

u kaliny bílá bříza
rudá míza slunce v krvi

jízda donská krve modré
dámy v bílých liščích límcích

zvony chrámů písně smrti
flašinety na povely
samovarům puká srdce

carů cáry carských sluncí
od carevny Niny svaté

střela na střed srdce
na kříž v ňadrech

(42)
Grébovka

někdy se vracím
k dámám a holkám
vysokým kazatelnám lásky
také zelené ještěřičky
táhnou na poslední vinice

(43)
Luční

zde nemám hlad
a žízní netrpím
v žilách jsem objevil puls
a v krajině srdeční
krásnou bolest

šla jak tráva
a přehrne vlna vlnu

pravím růže

květ který odkvete
a trny jež zůstanou

(44)
Májová

a přicházejí ženy a dívky
a odkládají vše
za hranici včerejší slušnosti

víc už jen na pobřeží

víc už je ráj
kdy surrealisté a edisoni
zůstávají dlužni činži
nezvěstní v krajinách vod

zatímco město rezaví v kloubech

když ženy podávají jablka
jed je pravý

v písku hadí kůže
s kolikerým znamením

krása se zapomněla
když obouvala střevíc

kralevic zachráněn
voda v křišťálovém poháru

ještě neví že láska je sedmibolestná

(45)
Zahradní Město

a byl tam růžový sad
a cypřišový háj
a legendy

v jezeru labutě
a kdoví zda právě s nimi
se láska nevrací zpátky

pamatuji ještě na pole
prokvétající rudými máky
krásný plevel

velice prý milovala
a velice byla smutná

poznámka pro kronikáře
náš čas měl barvu temně rudou

(46)
Hradčany

ještě žiji
můj něžný miláčku
píši

slunce je velice daleko
ale ještě na ně věřím

dívám se na nebe
proboha existují snad ještě jiné planety

byli jsme stateční
aniž by hvězdy přišly blíž

přežili jsme nepřežili
živí i mrtví

navzdory velice naléhavá potřeba štěstí

(47)
Zlatá ulička

chci mluvit za ty kteří nedošli

jsou koryfejové a jejich ctitelé
jichž se už zítra zase zřekneme

chápu lze pochopit

i zlatý poklad

(48)
Zavátá

po cestách ztrát a nálezů

nikdy jsem nespatřil vrchol
nejvyšší hory
ale vím co je to sestupovat dolů

stojím na úpatí
kolem strmé skály

naděje na sluneční planinu

co stačí?

(49)
Palác kultury

oslavy v kožených křeslech

jsem jiná krevní skupina

takže válka taková válka

je to důležité?

kdo je většina
která jsou historická vítězství

jsem rovněž bezbranný?
co je to rovnováha?

zázrak jako projekt

tak či tak velmi nebezpečná chůze po laně
pád se nevylučuje

zvykněme si už konečně
bez víry v pozemské

mám snad psát dopis jako jed
nejvyšším orgánům – t. č.?

… když zase nedožijí

(50)
Universita Karlova

mít styl je těžší

nevím odkud moje klíče
stárnu a je mi to líto

co k studiu?

jenom ne filosofii
a dějepis je zvíře s více hlavami
na konci matematiky je také nekonečno

mohu být ing. čehokoliv

ale za nejohleduplnější
považuji vyučit se poezii?

(51)
Na Okraji

srdce mne už zrazuje
infarkt dobře pod kůží

život jako poezie je snad nepřijatelný?

melancholie kdy člověk cítí srdce v hrudi
a deprese když bolí

je to banální
ale nemusí se ještě umírat
díkybohu

(52)
Štvanice

dialog s dějinami je složitý

kdo je Boris?
rusovlasý s vynikajícím úderem

německý tenista … nu dobrá
oddychl jsem si

bývalo hůř
když tanky v ulicích

(53)
Pomněnková

ještě musím posekat trávu
znovu omítnout postavit nový plot
vysadit nové růže

myslím na tátu
byl to slušný člověk

uprostřed davu
dopovaného břeskným rytmem
v otěžích malomocenství

lze dodatečně účtovat přetrpěné škody?

přicházejí hosté
Julie
ovšemže největší smutek můj
umírá bez lítosti

a tak dále

(55)
Strašnice

ta krutá služba to pak zařídí
obratem přijde dopis z notářství
s obálkou a modrým pruhem
dál štěkající feny
rozptylují jakoukoliv naději
na úctyhodnost

život je velice křehký
a křišťál v té věci
je zlomkem možností

co je to poločas rozpadu?
a konec?

(56)
Hotel Paříž

i podávání pokrmů v I. cenové skupině
je přinejmenším nezodpovědné

co všechno nevědět?

nečíst neznat
pokud možno se jenom usmívat
pokud síly stačí

ale to je prohra

ani životní pojistka
že jsou vítězství která jsou prohrami
a prohry vítězstvími
tu neplatí

(57)
Barrandov

takový film

podívejte se
třeba se umím napít vody

pokud se však dostaví radiči
mnoho radičů
na scéně označí křídou
polohu rukou hlavy
sklenice a tekutiny
můj výkon je jistě hodný odsudku

úsměv žen se zkřiví do úšklebku
nevážnost vezdejší je skutečností

(58)
Kavčí hory

anebo ještě jiný film
pro všední den

ovšemže z vyšší společnosti

na tom kongresu
tenkrát odešlo tam kde už nic nebolí
těch pět profesorů

zranění téže noci o ostří jehlice
v jejím korzetu

ach jaké patoky k vidění
byť ze života s odpuštěním

(59)
Viola

ve snaze neodpovídat si úvodníkovými slovy
dokonce s jistotou hrdinství
mířím do lůna poezie

jistěže jde o soukromou úlitbu bohům

svar protikladů
což mne uklidňuje protikladně

čemu reklamu?

snad ne vavřínu a nesmrtelnosti?

mají pravdu hodiny?

která víra?

zde moje univerzity
s fascinací povinnosti řešit

co je to ovšem řešení?

má pravdu alespoň Pythagorova věta
a zákon Archimedův?

ach

(60)
Kampa

byl to velký básník
ale četl jsem jeho poslední verše:
„… snad jen světcům
se podařilo nahlédnouti.
My však (byť sebevětší) nedosáhnem
ani na kliku u dveří tajemství…“

byl to veliký básník
Vladimír Holan

(61)
Národní třída

někdy se vracím
dveře jsou dokořán
ale řečí už jenom
písmo klínové

také za slovem
včera něžným
stahuješ prapor

čas nedozrál
a zplaňuje
a jsi ve mně
jako nůž

(62)
Máchova

jsi daleká cizí a němá
ryba v moři

jsem hořký
a kámen ze srdce nepadá

(63)
Vinohradská nemocnice

drobný omyl
okno – onko …

otce jsem viděl naposledy
na onkologické klinice

když odcházel
mával mi z okna

na světě jsem se vyučil
mnohému smiřování

jenom s tímto omylem ne

(64)
V údolí

v rámci konformnosti
lze mít výhrady
proti nedokonalosti metafor
i autentičnosti poezie
s jedinou výhradou

řeč rovná se kola na hladině

také žijeme
jakoby od věků do věků

ale i to si jenom slibujeme

(65)
Chrám svatého Jakuba

Vánoce
hladina ztišené vody

město rozpuštěné v bílé

hraji na varhany
a všechny malé děti mne poslouchají

a jenom rybáři
jsou vinni smrtí ryb

(66)
Revoluční

teorie vyrovnání

vysoké hory naděje
odteď až do konce

a propasti zrady

zbývá málo

dostiženi revoluční emancipací
a emancipační zběsilostí

a i když už nejseš milovaná
a nemiluješ
ty děti by někdo měl umět utišit

(67)
Faustův dům

s obapolnými se sladkobolnými
lze obhájit mnohé

ani ďábel to nevyřešil
s konečnou platností

nikdy jsem nekreslil portréty
některé lidi potkáváme
ale už podruhé by nebyly pravdivé

odtud bída

určitě voda zkalená

řeknu něco co je samozřejmé
ale samozřejmostí to není
ani na radost na úctyhodnost
také žádné řády

… on byl slušný člověk

(68)
U Křižovatky

tobě není nejlépe holoubku
přes šedesátku to už je horečka

nevzpomínám na nic
ale na nic nemohu zapomenout

trápíš se a nemáš co bys dal…
jsi pyšná ale co?

alespoň tolik jako dárek

některé hory necháváme tak jak jsou

(69)
U Hvězdy

ale jsem také kus tebe
to mi nemůžeš vzít

mám toho litovat?

to bys byl bídák
a můžeš skončit ještě hůř
a to by se také počítalo

(70)
Bílá Hora

takže je to nebezpečné
jsem tvoje Bílá hora
a tady se nevyhrává

to bychom museli umřít
oba
jsme sami a jsme zlí
my nežijeme my se jenom bráníme

tady je ten čaj
je zase horký

tolik autenticky zcela

(71)
Vyšehrad

nepamatuji pro jistotu na tváře
vryté do náhrobních kamenů

pak jsme tu ještě my
neslavní a velikáni
kterým chybí jenom příslušně
reklamní kampaně

žijeme pravdy které shoří

konečně i archeologické nálezy
přinášejí nanejvýš torza
ztrouchnivělé dřevo
zvětralá tráva
rezavý kov

jakýpak zákon o zachování

(72)
Vinohradské hřbitovy

cit v krajině srdeční
tajíme jako banální písničku

táhlá melodie křídlovky
nás provází od kolébky
hraje i naposled

jediné přesnější slovo
tragikomedie

písnička o tom ovšemže jímavá
do morku kosti
i v žilách může vzkypět

(73)
Smetanovo nábřeží

na břehu
je nejtěžší podlehnout projektu
odjet v bárce a nevrátit se
najít neznámé už bez bolesti

ale jsou to také jenom slova

(74)
Náměstí U lva

aerobic pot a o překot a rytmicky

naléhavá potřeba země zaslíbené
má podobu přístavu s tváří ženy
která ještě čeká
domu se záhony růží
uprostřed stříbrných smrků
a ohniště

(75)
Národní galerie

veliká hra na veliké štěstí
a popraskaná plátna
a zažloutlé fotografie
a trouchnivějící spisy

a také jsem věřil na kulisy
pro slavnost lodí v Benátkách
a Renoiarovy šťastné letní dívky
v růžových a světle modrých šatech

ale prorezlá schránka na dopisy
propouští i kapky rosy

takový pláč

(76)
Americká

až ten kdo se dotkl hvězd
hovoří o nebezpečí

také ne každý staví dům
bývá to přinejmenším nevděčné
historie to nevyvrací
ale přikyvuje

také tak se rozlišujeme

neprůhledná mlha
zkracuje cestu světlu
náhlé malomocenství
je cestou od vyvrácené krajiny

odposlouchaný útržek hovoru
má podobu šílenství zde na zemi:
Amerika není ráj
ale alespoň se odtud neutíká

uprostřed kalných vod
naléhavě hledám břeh

(77)
Maislova

hrajeme ne jako o život
ale o život

není herců a diváků

jakoby krev byla vodou

připozdilo se a nestačí žádná lež
každý sen
síť pavoučí
propustí i drobnou kapku roky

i slunce se rozpláče

to zde je pouť
hedvábná řeč

neemigroval jsem
ale potkávám se
ve starém židovském městě pražském

Epilog

šedesát cigaret denně
jak neumřít
ale odpusťme si

něco jako medu něco jako jedu
největší zločin jako žert?

na druhém břehu

nenechme se mýlit
že člověk jako návštěvník
jistých čtverečních kilometrů
j. h.
dobývá tajemství za hranicemi
viditelného očima

dosud se tak nestalo

byť slavnosti bujaré
a za zvuků ryčných fanfár

v bludišti nalézám kru
a hlavu otáčím
za poletujícím míčkem měsíce


Zpět na vstupní stránku Edice hostů