Od věrozvěstů k písemnictví v jazyce esperanto·
Chůdové kořeny uvádějí Čestmíra Vidmana
Čestmír Vidman vzpomíná Jiřího Karena
·
Jiří Patera:
Esperanto éterem
·
Věra Ludíková:
Podzim
·
10. sjezd Českého esperantského svazu se koná 16. listopadu 2002 v Praze.
Zdravice účastníkům sjezdu

·